הדף השבועי – תזריע מצורע תשע"ח

האסוציאציה הראשונה העולה משמה של פרשת השבוע, 'תזריע מצורע', היא הרגשה של עיסוק בנושאים לא כל כך – נעימים. טומאות וטהרות אצל האדם בכל הרבדים, בכל – הסוגים.
זה שונה לגמרי ממה שראינו בסוף פרשת שמיני, שם עסקה התורה בחיות ובבהמות טהורות וטמאות כי שם מדובר על – טהרה או טומאה של החיה לאכילה ולא במצב של היטמאות החיה עצמה. אין חיה שנטמאת בטומאת נגע או צרעת. שום צרעת לא מטמאת את החיה היא נטמאת רק במותה, או –
שהיא טמאה לנו לאכילה אך לא בעצמותה.

הורדה והדפסה של הדף השבועי – תזריע מצורע תשע"ח

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן