ארועי פורים בבית המדרש בירושלים-יום שישי שושן פורים כולם מוזמנים- אנשים,נשים וטף! 🎭.
במגדל, אי"ה כרגיל פורים דפרזים יום חמישי.