הודעה: הכנסת ספר תורה אלול תשעז

בית ועד ומדרש ירושלים
משפחת ביטון מתכבדת ושמחה להזמינכם
להכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש ברחוב המלך ג'ורג' 59, ירושלים

בית ועד ומדרש – ירושלים
בראשות הרב מרדכי אלון שליט"א
נגיל ונשיש בזאת התורה היא לנו עוז ותורה
הננו מתכבדים להזמינכם
להכנסת ספר תורה
נדבת עמנואל ואריאל ביטון וב"ב שיח'
שתתקיים אי"ה ביום חמישי טז אלול תשע"ז ( 7.9.17)
בבית המדרש, עיה"ק ירושלים ת"ו
בתכנית:
18:00- התכנסות בבית המדרש , רחוב המלך ג'ורג' 59 ירושלים
18:15- תפילת מנחה
– סיום כתיבת האותיות ובמקביל פעילות לילדים "אותיות של אהבה"
– הכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש
– תפילת ערבית
– סעודת מצווה
– דברי תורה וברכה
הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן