הודעה: "ירחי כלה"- למנחם אב התשע"ז

צום הרביעי וצום החמישי יהפוך לנו ולכל בית ישראל לששון ולשמחה
"ירחי כלה"- למנחם אב תשע"ז

עם מו"ר הרב מרדכי אלון שליט"א
בית ועד ומדרש, רחוב המלך ג'ורג' 59 ירושלים.

מנהג קדום הוא מראשית ימי רבותינו האמוראים שהיו מתכנסים תלמידים ובעלי בתים פעמיים בשנה ועוסקים יחדיו בתורה. בראש המפעל הקדוש עמד "רב" רבשכבה"ג וראש אמוראי בבל.
מאהבת ההתייחדות הזאת של התורה ואוהביה נקראו הימים האלו "ירחי כלה" .

בעז"ה נקיים בימי "תשעת הימים", הבאים עלינו לטובה ולגאולה שלמה
לימוד משותף ומאחד כאן בבית המדרש מרכז קרתא דירושלם
זאת בסוגיות הקשורות בירושלים עיה"ק ובענייני בית הבחירה שיבנה במהרה בימנו .

 

להלן התכנית:
ימים ראשון ושני כ"ט תמוז, ר"ח מנחם אב (23,24-7) :
החל מהשעה 16:30 אחה"צ, שיעורים וסדר לימוד, 19:15- תפילת מנחה,
שיעור בפרקי אבות, תפילת ערבית ושיעור בפרשת השבוע וענייני דיומא.

יום חמישי ד' אב (27-7) :
החל מהשעה 16:30 שיעורים ולימוד בחברותות, 19:15- תפילת מנחה, שיעור בפרקי אבות,
בשעה 20:30 תפילת ערבית, סיום מסכת והתוועדות ליל שישי עד לפני חצות.

יום שישי ה' אב  (28.7)
 08:00- שיעור בחסידות
08:30- תפילת שחרית ולאחריה ארוחת בוקר.
09:30- 13:00 לימוד בסוגיות הזמן בתנ"ך – סדר הכנה ושיעורים
13:15- מנחה גדולה
14:00- למעוניינים- סיור בעיר דוד

שבת דברים- חזון (28-29.7)
19:20- תפילת מנחה, קבלת שבת, שיעור ותפילת ערבית.
08:00- שיעור בחסידות, תפילת שחרית ומוסף ולאחריה קידוש.
18:00 תפילת מנחה של ש"ק , סעודה שלישית ולאחריה:
דרשת הרב לשבת חזון

למעוניינים אפשרות לאירוח החל מיום חמישי ו\ או בשבת במלון במרכז העיר.

לפרטים על הארוח לחצו כאן

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן