מתוך ההספד שנשא הרב אלון שליט"א, על מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

מתוך השיעור שנמסר בירושלים, פרשת וירא תשעד. האזנה

 

————-