התוועדות מוצאי שושן פורים

התוועדות עם הרב אלון במוצאי שושן פורים בירושלים עיה"ק

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן