ההתוועדות בירושלים, ליל חמישי פרשת דברים תשעז. האזנה / שרת2