השיעור בירושלים, פרשת ויקהל פקודי תשעב. האזנהקריאה