השיעור בירושלים, פרשת וישב תשעא. האזנה / מלווה מלכה