השיעור בירושלים, פרשת וארא תשעב. האזנהקריאה / משמר חלק א, חלק ב'