עיון בשמואל א פרקים ז-יב

חלק א'

להורדת הקובץ הקש על שלושת הנקודות למעלה ובחר [הורדה]

חלק ב'

להורדת הקובץ הקש על שלושת הנקודות למעלה ובחר [הורדה]