לקראת ראש השנה: "מעשה מחכם ותם" ג', חלק שני תשעח

השיעור במגדל תשעח

לשיעור הראשון

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן