השיעור במגדל, כו' מנחם אב  תשעח. האזנה / שרת2

 

 

לחלק ב' של השיעור