מאמר נר חנוכה משמאל. תורה אור, פרשת מקץ. טקסט המאמר

שיעור 1

שיעור 2

שיעור 3

שיעור 4

שיעור 5