מאמר רוני ושמחי, תשע. תורה אור, פרשת מקץ – טקסט המאמר

שיעור 1

שיעור 2

שיעור 3

שיעור 4