מה למעלה בהר – בחוקותי תשעז

המשנה במסכת אבות אומרת כך –
גָּּלוּת בָּּאָּה לָּעוֹלָּם עַל עוֹבְדֵי עֲבוֹדָּה זָּרָּה, וְעַל גִלּוּי עֲרָּיוֹת, וְעַל שפִיכוּת דָּּמִים, וְעַל שמִ יטַת הָּאָּרֶץ.

ארבע סיבות מונה המשנה לביאתה של הגלות לעולם והקושי במשנה הזו זועק מאליו – שלש הסיבות הראשונות המנויות בה מובנות לנו מאוד. אלו הן שלש העברות שאדם נדרש למסור עליהן את הנפש, 'יהרג ואל יעבור', אלו הדברים שבתובנה מועטת כל אדם מבין שהם גורמי ההרס של העולם
המסלקים את השכינה ממנו, אבל מדוע המשנה מונה כאן, יחד עם הסיבות הללו, גם את אי שמירת השמיטה? מה הקשר?
ועוד שאלה, לכאורה צדדית אך קשורה לכך – היו מהמפרשים שהיקשו על סגנון ונוסח המילים במשנה. בעוד שבשלוש הסיבות הראשונות מוזכר החטא עצמו – גילוי עריות, שפיכות דמים וכו' – הרי שבסיבה הרביעית מוזכרת דווקא המצווה – שמיטת הארץ – ולא הביטול אותה. מדוע?

להורדת הקובץ להדפסה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן