מה למעלה ויגש חמישי תשעז

שלש מאות כסף וחמש חליפות שמלות. להורדת הקובץ להדפסה

 

סיפור יוסף והאחים לא יהיה שלם אם לא נקדיש התייחסות ונעסוק גם במערכת היחסים המופלאה שבין שני בני רחל, יוסף ובנימין, כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרשיות הללו.
יוסף רואה את בנימין בפעם הראשונה כאשר מורידים אותו עמם האחים למצרים, ולאחר שהוא מוודא כי אכן זהו אחיו הוא מברך אותו –
אֱלֹ הִ֥ים יָחְנְךָ֖ בְני.
הוא עורך שם סעודה, בה הוא נותן לכולם משאות, מנות מיוחדות, הוא מושיב את האחים –
הַבְכֹר֙ כבְכֹֹ֣רָת֔וֹ וְהַצָעָ֖יר כצְערָת֑ו.
כאשר את בנימין הוא מושיב לידו – אמר, זה אין לו אם ואני אין לי אם, ישב אצלי. כולם תמהים על הניחוש ועל הידיעה שלו לסדר את הישיבה לפי אופן הולדתם.

להורדת הקובץ להדפסה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן