מה למעלה וישלח חמישי תשעז

מעשה שכם – חוגגים בר מצווה ללוי. להורדת הקובץ להדפסה

במרכזה של קריאת 'חמישי' של הפרשה נמצא הסיפור הגדול של מעשה שכם. דינה יוצאת לראות בבנות הארץ, שכם בן חמור החיווי לוקח אותה ומענה אותה. בהמשך תגובתם של שמעון ולוי, ההתייחסות של יעקב אליה – אך הפעם אני רוצה לגעת בשתי נקודות שבדרך כלל פחות שמים לב אליהם.

הנקודה הראשונה היא בנוגע לשמעון וללוי. על פי חז"ל, שמעון ולוי הם בני מצווה, בני י"ג שנה, באותו פרק הזמן שהתרחש המקרה הזה. הגמרא במסכת נזיר לומדת שהם היו בני י"ג שנה מכיוון שכתוב בפס' –

… וַיִּקְח֣וּ שְׁנֵ֣י בְנֵי יַֽ֠עֲקֹ֠ב שִׁמְע֨וֹן וְלֵוִ֜י אֲחֵ֤י דִינָה֙ אִ֣ישׁ חַרְבּ֔וֹ וַיָּבֹ֥אוּ עַל הָעִ֖יר בֶּ֑טַח וַיַּֽהַרְג֖וּ כָּל זָכָֽר

המילה 'איש' מופיעה תמיד במקרא אך ורק לאדם גדול, מי שהוא בר מצווה. וכך מביא רש"י שם בגמרא –

איש הוי מבן י"ג שנה ולא בפחות שלא מצינו בכל התורה שיהא קרוי איש בפחות מבן י"ג אבל בבן י"ג מצינו שקראו הכתוב איש כדכתיב  ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי איש חרבו וגמירי שמעון ולוי בההיא שעתא בני י"ג שנה הוו והרוצה לחשוב יצא ויחשוב.

המפרשים עוסקים בחישובים הללו, ויש אף חישוב מדוקדק של הרבי מליובאוויטש שבו הוא מחשב ומגיע איך לוי הוא בן י"ג שנה ויום אחד בדיוק באותו היום.

להורדת הקובץ להדפסה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן