מה למעלה לפרשת משפטים תשעח

לא תַ טה מִ שַ פֹ֥ט אֶבְׁ ינְׁ ךָ֖ ברִיבֹֽ ו.
זהו משפט הפתיחה של קריאת 'חמישי' של הפרשה. איזה
משפט יפה, רק יש פה בעיה קטנה – לפני שלשה פסוקים
בדיוק אמרה התורה משפט מאוד דומה –
וְׁ דָ֕ל ֹ֥ לא תֶהְׁ דר ברִיבֹֽ ו.
כלומר שאסור להטות את המשפט לטובת אדם עני, דל, רק
בגלל מצבו הכלכלי. ומהו אביון? גם הוא דל, לא? למה החזרה
על זה פעם נוספת?

הורדה והדפסה

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן