מה למעלה לפרשת תצוה תשעח

עיקר עבודתו של משה בימי המילואים הייתה במזבח. שם הוא הקריב את הקרבנות – את הפר, את שני האילים. רוב הפסוקים עוסקים בקרבנות ושם ליד המזבח הוא גם מקדש את אהרן ואת בניו הכהנים.
סופה של קריאת 'חמישי' בפסוק תמוה מאד –
שבְעַַ֣ת יָמִִׁ֗ים תכַ פֵּר֙ עַל הַ מִׁזְ בֵּחַ וְקִׁ ד ש ת אֹת֑וֹ וְהָָָ֤יה הַ מִׁזְ בֵּחַ֙ קַֹ֣דֶ ש
קָָֽדָ שים כָל הַ נֹגֵֵּ֥עַ בַ מִׁזְ בָּ֖חַ יִׁקְ ד ש .
אנו תמיד ידענו שקֹדש הקדשים הוא החדר הפנימי שנמצא בתוך המקדש, בו נמצא ארון העדות עם לוחות הברית, ואילו המזבח החיצון נמצא מחוץ להיכל בחצר. והיאך זה נקרא כאן המזבח בשם 'קדש קדשים'?!
הפרשנים הראשונים דנים בכך. האבן עזרא למשל נדחק לפרש –
קדש קדשים. קֹ דש כאחד הקדשים.
היינו שהמזבח יהיה קדוש כאחד הכלים המקודשים האחרים – אבל עדיין קשה על פירושו שכן מפורש כאן 'קדש קדשים'. ואולי זה מה שנעשה בעומק בשבעת ימי המילואים – שלא רק שם בפנים, במקום שבו נמצא הארון והעדות, אלא גם בחוץ – במזבח החיצון, על ידי הקרבתו של משה – הוא הופך גם את המזבח לקדש קדשים. ננסה להסביר את הדברים.

הורדה והדפסה

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן