מה למעלה תשפא

וישב – ראשון של הפרשה

וישלח – רביעי של הפרשה
וישלח – שני של הפרשה

ויצא – שלישי של הפרשה
ויצא – ראשון של הפרשה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן