התוועדות במגדל לכבוד יארצייט רחל אמנו, מוצאי שבת לך לך תשעז. האזנה