מעשה מחכם ותם, השיעור במגדל, פרשת וישב תשעה. האזנה

לקריאת המעשה: מעשה מחכם ותם