מעשה משבעה בעטלרס, השיעור במגדל, פרשת אמור תשעה. האזנה

לקריאת המעשה: מעשה משבעה בעטלרס