השיעור במגדל, פרשת תרומה תשעו.

חלק ראשון: אם גם ראשנו שח
חלק שני: דוד המלך, השמחה ופרק כו בתניא