השיעור במגדל, פרשת ויצא תשעו

פרשת לידת הבנים חלק א

פרשת לידת הבנים חלק ב