השיעור במגדל, פרשת חיי שרה תשעו

מבוא

כסף מלא

משמר חיי שרה תשעו