משמר במגדל, כז אלול תשעב, לקראת ראש השנה תשעג.

חלק ראשון

חלק שני

חלק שלישי

חלק רביעי

חלק חמישי