השיעור במגדל, פרשת תולדות תשעו

ראש חודש כסלו

חנוכה