משנכנס אדר מרבין בשמחה

השיעור בירושלים, פרשת תצוה תשעג. האזנה

"אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה"[תענית דף כט]

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן