לימוד ואמירת ספר תהילים. ספר ראשון, שני ושלישי בליל הושענא רבא בסוכת הרב תשפ.

ספר ראשון  האזנה

ספר שני ושלישי האזנה