פרקי אבות, פרק ה משנה ז, תשעג. האזנה
השיעור בחצור תשעג.