פרקי אבות, פרק ה משנה יד, תשעג. האזנה.
השיעור בחצור, תשעג.