"רביעי" של פרשת ויקרא תשעו – שיחת בונוס לסעודה הרביעית

 

פרשת ויקרא הפותחת את ענייני הקורבנות של ספר כולו, פורסת בפנינו את דיניהם וענייניהם של הקורבנות השונים.
מעניין הוא שהתורה בוחרת לפתוח דינים אלו דווקא בענייני קורבנות היחיד.

ב'ראשון' של הפרשה למדנו על קורבנות הנדבה – קורבן עולה המובא מן הבקר ומן הצאן או מן העוף.
אחר כך (ב'שני' ו'שלישי') למדנו על קורבן נוסף המובא בנדבה – קורבן המנחה. קורבן המנחה הוא קורבנו של העני שידו אינה משגת להביא קרבן עולה מבעלי חיים ועל כן הוא מתנדב מנחה מסולת חיטים ומשמן.

כל המנחות המוזכרות בפרשה הינן מנחות יחיד המובאות בנדבה, מלבד מנחת הביכורים שהיא מנחת חובה ומוזכרת כאן אגב שאר המנחות.

ב'רביעי' של הפרשה, אנו לומדים את עניינו של קרבן השלמים שגם הוא קרבן יחיד המובא בנדבה, ורק מחמישי ואילך, רק אז, אנחנו נכנסים ללימוד של חטאות הציבור ואשמות, שהן קורבנות חובה המובאים בעקבות חטא או אשם של היחיד או של הציבור.

הורדה והדפסה של השיחה לסעודה רביעית

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן