"רביעי" של פרשת כי תשא תשעו – שיחת בונוס לסעודה הרביעית

 

רבש"ע – אני כל כך רוצה אותך

דבריו של משה רבנו אל הקב"ה בקריאת ה'שלישי' וה'רביעי' של הפרשה באים בעקבות חטא העגל, בעקבות הענישה הגדולה, והוא מבקש ומקבל את מבוקשו מבוקשו.
הוא מבקש שתתבטל הגזרה של "הנה מלאכי ילך לפניך" (לב, לד), ושהקב"ה בעצמו ייקח אותנו לארץ ואכן נאמר לו "פני ילכו והניחותי לך" (לג, יד) הוא מבקש שהשכינה תשרה עמנו ובנו, ובזה נהיה מופלים מכל עם – "ונפלינו אני ועמך" (שם טז) – והוא נענה "גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה". הכל מובן לחלוטין בהקשר שלו.

ויש לי בקשה נוספת

כעת, משה מבקש עוד משהו, ועל פניו בקשתו נראית בכלל לא קשורה לעניין:
"ויאמר הראני נא את כבודך" (לג, יח)

חז"ל במדרש מסבירים שמשה רבנו מבקש עכשיו – 'רבונו של עולם, הראה לי בבקשה דרכי הנהגתך בעולם, למד אותי את מידותיך'.
"ויאמר הראני נא את כבודך – נתאווה לעמוד על מתן שכרן של צדיקים ושלוותן של רשעים…" (מדרש רבה שם ו')

איך זה קשור לכאן?

הורדה והדפסה של השיחה לסעודה רביעית

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן