"רביעי" של פרשת תצווה תשעו – שיחת בונוס לסעודה הרביעית

בשיחות הקודמות עסקנו בבגדי כהונה ואי אפשר שלא להתעכב עוד רגע קט ולדבר גם על האבנט והמכנסיים. האבנט והמכנסיים הם הבגדים שנראים הכי פחות 'הירואיים', עד כדי כך שבתחילת הפרשה כשמופיע פסוק הכותרת, המכנסיים כלל אינם מופיעים:
ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי

אופס, מסתבר ש'שכחו' את המכנסיים… ההסבר לכך מופיע בסיומה של הפרשה. כל הבגדים נעשו 'לכבוד ולתפארת' אבל המכנסיים נועדו רק 'לכסות בשר ערווה' ולכן גם בסיום פרטי הבגדים, רק אחרי שכתוב:
והלבשת אותם…ומשחת אותם…וקדשת אותם וכיהנו לי

הורדה והדפסה של השיחה לסעודה רביעית

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן