רועה ישראל האזינה, כיוסף נהוג צאנך

השיעור בירושלים, פרשת וישב תשעו. האזנה

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן