חלקו הראשון של השיעור במגדל,פרשת בהעלותך תשעד. האזנה

 לחלק השני הקישו כאן