שיעור לפרשת ראה: ברוך אשר לא מכה את רעהו בסתר. האזנה / קריאה