שלושים יום קודם החג שואלין ודורשין בהלכות החג. ויקהל פקודי תשעג.

השיעור בירושלים, בפרשת ויקהל פקודי תשעג. האזנה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן