תניא שער היחוד והאמונה פרק א חלק ב

תניא שער היחוד והאמונה פרק א חלק ב האזנה