תניא שער היחוד והאמונה פרק ב חלק ב

תניא שער היחוד והאמונה פרק ב חלק ב. האזנה