תניא שער היחוד והאמונה פרק ד סוף

תניא שער היחוד והאמונה פרק ד סוף. האזנה