תולדות – קליפת מדין

השיעור בירושלים, פרשת תולדות תשעא. האזנה