דברי יוסף האחרונים – ויחי

השיעור בירושלים, פרשת ויחי תשעב. האזנה קריאה