ואהבת – זרע אברהם אוהבי – וירא

השיעור בירושלים, פרשת וירא תשעב. האזנה קריאה