יצחק אבינו-נאזר בגבורה, לפרשת תולדות

השיעור בירושלים, פרשת תולדות תשעב. האזנה קריאה