לא עשיתי מאומה – פרשת מקץ וחנוכה

השיעור בירושלים, פרשת מקץ תשעב. האזנה קריאה