סוד עבודת הבירורים – לך לך

השיעור בירושלים, פרשת לך לך תשעב. האזנה קריאה