תולדות יעקב יוסף – פרשת וישב

השיעור בירושלים, פרשת וישב תשעב. האזנה קריאה